• DÜNYA GENÇLİK KONSEYİ | WORLD YOUTH COUNCIL

                                                     

                                                            

                                         

HAKKIMIZDA

                           DÜNYA GENÇLİK KONSEYİ / ULUSLARARASI

 

                                         WORLD YOUTH COUNCİL

   KURULUŞ : 2010 Yılında Kurulmuş İsim değişikliği ile Türkiye İSTANBUL da  2015 yılında  İstanbul Fatih 'de   Genel başkanımız Hüseyin Celep     öncülüğünde kurulmuştur.

   Faaliyet Alanımız :

   İş, eğitim, öğrenim,sportif faaliyetler ,kültürel etkinlikler,engelli gençlere mesleki edindirme ,insan hakları ,sosyal yardımlaşma ve dayanışma   kuruluşudur 

           İSTANBUL VALİLİĞİNE KAYITLI KÜTÜK NO : 34-212-164

            GENEL MERKEZ OFİSLER   İSTANBUL-ANKARA-KKTC

Türkiye'de 3 Bölge Başkanlığı bulunmaktadır: Marmara, Ege, Güneydoğu ve Başta İstanbul olmak üzere 17 il temsilciliği ile 71.000 bin üyesi        bulunmaktadır.

                               Yurt dışı 9 Ülke Temsilcisi

KKTC- AZERBAYCAN-ÖZBEKİSTAN- ALMANYA BELÇİKA-HOLLANDA- FRANSA- İNGİLTERE-SOMALİ

 Kamu yararına çalışmak, uluslararası alanda projeler üretmek ve gençleri kötülük konusunda bilgilendirip topluma kazandırmak.

Din, dil, ırk ayrımı yapmadan gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Her türlü eğitim, seminer, gezi, organizasyon vb. projelerin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri tamamen şeffaf bir şekilde bağışçı destekçilerine duyurur. Gençlerin hayata daha fazla katılımlarını sağlayarak farkındalıklarını artırmak ilk görevimiz. Gençlerimizin her açıdan gelişmesini sağlamak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için birlikte bu yolculuğa çıktık.

                                       

ABOUT US

                           WORLD YOUTH COUNCIL / INTERNATIONAL

 

                                         WORLD YOUTH COUNCIL

   ESTABLISHMENT:

 It was founded in 2015 in Fatih, Istanbul, under the leadership of our Chairman Hüseyin Celep.

   Our Field of Activity:

   Business, education, training, sports activities, cultural events, vocational training for disabled young people, human rights, social assistance and solidarity

           REGISTER NUMBER REGISTERED TO ISTANBUL GOVERNORSHIP: 34-212-164

            HEAD OFFICES ISTANBUL-ANKARA-TRNC

There are 3 Regional Presidencies in Turkey: Marmara, Aegean, Southeast and 17 provincial representations, especially Istanbul, and 71,000 thousand members.

                               9 Country Representatives Abroad

TRNC- AZERBAIJAN-UZBEKISTAN- GERMANY BELGIUM-NETHERLANDS- FRANCE- ENGLAND-SOMALIA

 To work for the public good, to produce projects in the international arena and to inform young people about evil and integrate them into society.

It has adopted the principle of contributing to the development of our youth without discrimination of religion, language or race. All kinds of training, seminars, trips, organizations, etc. It was established to implement projects. It announces the activities it carries out for these purposes to its donor supporters in a completely transparent manner. Our first duty is to raise the awareness of young people by ensuring their greater participation in life. We embarked on this journey together to ensure the development of our young people in every aspect and to keep them away from bad habits.

 

WORLD YOUTH COUNİL 

www.duyangenclikkonseyi.org