5.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLASINA ÇAĞRI....

5.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLASINA ÇAĞRI....

5.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLASINA ÇAĞRI....

 

 

Derneğimizin 5.Olağan Genel kurul toplantısı  29/12/2022 Tarihinde  17.30 - 19.00 saat

arasında  genel merkezinde çoğunluk sağlanamaması halinde ise 14.01.2023 Genel merkez adresinde  saat 17.30.- 19.00 saatleri arasında

Cevizlik mah istanbul cad  No:41-d99 34260Bakırköy /İstanbul

  aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimize  genel kurula katılmasını önemle rica ederiz.

  1. Açılış
  2. Divan Heyetinin seçilmesi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun İbrası ve Onaylanması
  4. Denetleme Kurulu Raporunun İbrası ve Onaylanması
  5. Bütçe-bilançonun İbrası ve Onaylanması
  6. Dernek tüzüğünün, güncellenen Dernekler Yönetmeliği’ne uygun olması için düzenlenecek maddelerinin görüşülmesi
  7. Danışma Kurulu Raporunun İbrası ve Onaylanması
  8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi
  9. Dilekler ve kapanış